Formularz kontaktowy:
Koordynator festiwalu:

Łukasz Krzyżek
telefon: +48 608 441 756
e-mail: l.krzyzek@sfbcc.org.pl

Koordynator ds. Merytorycznych:

Mateusz Muryjas
telefon: +48 667 098 870
e-mail: m.muryjas@sfbcc.org.pl

Koordynator ds. Public Relations:

Weronika Łabaj
telefon: +48 791 523 833
e-mail: w.labaj@sfbcc.org.pl

Administrator strony

Mateusz Gruszczyński
telefon: +48 606 823 581
e-mail: m.gruszczynski@sknsynergy.pl